2019 LIEPOS 11-14 ANYKŠČIAI
Bilietai

MC GROWL

mc growl nauja panorama

MC GROWL band

Niekur kitur nėra nieko panašaus. Gerklės kovos – tai unikalus Devilstone išradimas nuo 2010. MC Growl kova vyksta vienas prieš vieną growl‘inant / burbuliuojant / riaumojant. Galima išlaužti sopraną arba seksualiai šnabždėti. Visiems dalyviams duodame vienodą tekstą, muzika groja gyvai: black, thrash, viking, alternative, metalcore gal net ir nu metal. Laimi tas, kam labiausiai ploja ir atgalios growl‘ina publika. Todėl įvaizdis, charizma ir kuo didesnė palaikymo komanda yra svarbu.

Gali rungtis ir profesionalai, ir neprofesionalai.

Verta pasistengti: tavo vardas MC Growl šlovės sienoj ir unikalus MC GROWL trofėjus nuo Menų Kalvės + PANASONIC nugalėtojui padovanos boombox'ą SC-UA3, o antrai vietai – RP-HD6M ausines. Geras, ane?

Taisyklės trumpai:

  • Registruokis InfoCentre.
  • Lipi ant Gama scenos. 
  • Nusitveri mikrofoną ir iškrioki duotą tekstą – burleską – pagal gyvai atliekamą muziką. 
  • Burleska – tai specialiai sukurti arba iš įdomesnės literatūros parinkti posmai – lyrics‘ai.
  • Iš viso kausis 16 dalyvių poromis, vienas prieš vieną trimis etapais. 
  • Iš kiekvienos poros kaskart iškrenta po vieną dalyvį, kol finale lieka tik du stipriausi. 
  • Publika savo ovacijomis išrenka laimėtojus.
  • MC Growl grupė nusprendžia, kurį kūrinį groja.

MC Growl 2018 muzika

MC Growl burleskos 

Pirmas etapas (Antanas Baranauskas)

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,
Katrų čilbančių teip ramu klausytis?
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
Kur žvėrų olos, laužai ir urveliai?
Visa prapuolę; tik ant lauko pliko
Kelios pušelės apykraivės liko!..

Antras etapas (Vytautas Mačernis)

Pamišėliu mane vadina žmonės,
Galbūt tikrai aš toks esu.
Iš paskutinės užjūrio kelionės
Grįžau liguistas kūnu ir protu.
Ir sako: aš tada dainavęs, šokęs,
Dažnai prapliupdavęs juoku.
Visiems keistai atrodęs mano šokis,
Žiūrėti buvę linksma ir graudu.
Mane sugavę, į namus nuvežę…
Pagydyti visai nebetikėję.

Trečias etapas (Kazys Binkis)

Berlynas aukštyn kojom drybso,
O mėnuo, senas idiotas,
Elektros viela pažabotas,
Šypso.
Gatvėse medžiai apkarpyti
Nežino, ar jiems sprogt, ar ne...
Tiktai už lango vazone
Svaigių, skanių kvapų pilni
Narcizai pradeda šaipytis
Lyg vaikas alkanas sapne.
Žvėryne miega krokodilai,
Liūtai, beždžionės ir gyvatės.
Šalia Žvėryno savo viloj
Jau rengias gult aristokratės:
Juk metas jau – nakties antra.

Finalas 

Laisvas stilius ir improvizacija (do your best!)