| Forumai | Registracija | Atsakyti | Paieška | Statistika | Narių sąrašas | Aktyviausi nariai
Dabar prisijungę: Svečiai - 2
Nariai - 0
Daugiausiai prisijungę buvo: 472 [20 Kovas 2015 11:55]
Svečiai - 472 / Nariai - 0
VELNIO AKMUO VELNIO AKMUO | DEVILSTONE OPEN AIR | Lithuania | Forum / VELNIO AKMUO /

Kà veþam? [VA 2013 grupës]

 Puslapiai:  1  2  3  4  5  ...  33  34  35  36  37  »» 
admi
Narys, Belzebubas
#1 | Atsiuntė: 28 Vasaris 2013 22:13
Atsakyti 
Standartinë forumo tema!
Kà veþame? Kà norite pamatyti? Festivalis laukia roko ir metalo atlikëjø rekomendacijø. Mums labai ádomu þinoti publikos lûkesèius ir norus. Fantazijos neribojamos.

Rekomenduokite kà nors ádomaus, graþaus, pikto, purvino, avangardinio, meninio, eksperimentinio...

Geriausios rekomendacijos yra pilnos rekomendacijos: grupës pavadinimas, ðalis, Live :)

Aèiû!!!

__________________
VA forumo admin | http://woozydevil.tumblr.com
Sasori
Narys, Kipšas
#2 | Atsiuntė: 28 Vasaris 2013 23:07 | Redagavo: Sasori
Atsakyti 
INSOMNIUM ir KALMAH - suomiai, melo death, abi nuostabios grupës!
http://www.youtube.com/watch?v=K003TNG40P8
http://www.youtube.com/watch?v=oJKJWYJ9IKg
Rimsiakas
Narys, Raguotasis
#3 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 00:32 | Redagavo: Rimsiakas
Atsakyti 
Na, jei jau prasidëjo siûlymai, tai siûlau á sekantá Velnio Akmená pakviesti Velnià ið Amerikos. Trys prieþastys, kodël:
1. VELNIAS VELNIO akmeny. Nu, tiesiog logiðka ir genialu.
2. Groja labai neblogà atmospheric blackà. http://www.youtube.com/watch?v=50DaRYR2dnA
3. Frontmanas yra lietuvis, tai manau, norëtø apsilankyt. Gal kiti nariai irgi lietuviai, neþinau, maþai jie skelbiasi, kas tokie.
Live: http://youtu.be/Rq7ZnAUFtE4

Dominia melodic symphonic deathas ið Rusijos. http://www.youtube.com/watch?v=Pl9F9QSWYxM [!!!]
Live: http://youtu.be/9tcam08sZ6w

Inborn Suffering Prancûzaii. Death doomas. Ásitikinimui, kad labai gerai: http://grooveshark.com/s/This+Is+Who+We+Are/3joGkX?src=5
Live: http://youtu.be/Q1dGP5Rocbs labai maþas pasirinkimas live video.

Saturnus. Death/dooms. Danija. Iðleido naujà albumà pernai. Gal taip ilgai brandinæ, norës papromotint já dar.
http://www.youtube.com/watch?v=qn5uBDj8exY
Live: http://youtu.be/0rTzWfCeMrw

Draconian. A ðiaip, nes graþiø death/gothic doomà grieþia. Ðvedai. http://www.youtube.com/watch?v=sRTjsYa_1Lg
Live: http://www.youtube.com/watch?v=ndARvmCnazM

__________________
postrok, atmoshperic, progressif arba daeth-doom metla pl0x. kthxbai
Rimsiakas
Narys, Raguotasis
#4 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 00:55 | Redagavo: Rimsiakas
Atsakyti 
Postrokis rokio scenai:
The American Dollar http://youtu.be/fkOxjwOJjaQ
I Hear Sirens http://www.youtube.com/watch?v=jvAtjDsUYfY
If These Trees Could Talk http://www.youtube.com/watch?v=pQSiSqCiaDM
Lights Out Asia http://www.youtube.com/watch?v=lBHeyBBUUm0
Long Distance Calling http://www.youtube.com/watch?v=Co452wJ-3Lg
Red Sparowes http://www.youtube.com/watch?v=ncJazOonwPo
Tides From Nebula http://www.youtube.com/watch?v=A9QaOATItFE

Visi amerikonai, tik Long Distance Calling yra vokieèiai, Tides From Nebula lenkai.

__________________
postrok, atmoshperic, progressif arba daeth-doom metla pl0x. kthxbai
Tonis
Narys, Pinčukas
#5 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 02:02 | Redagavo: Tonis
Atsakyti 
Lemis
Narys, Kipšas
#6 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 08:18
Atsakyti 
Violator (Brazilija) - http://www.violatorthrash.com/
Alkoholizer (Italija) - http://www.youtube.com/watch?v=1OxlOO3PSas
smagu bûtø pamatyti ir lietuvaièius Luctus su nauju albumu ir keista, kad akmenyje dar nebuvo pakviesta legendinë Katedra.
Metalinis
Narys, Kipšas
#7 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 10:04 | Redagavo: Metalinis
Atsakyti 
Ghost (Ðvedija) - http://ghost-official.com/?cat=1
Luctus (Lietuva)
Uaral (Èilë)
An Autumn For Crippled Children (Olandija) - http://www.myspace.com/crippledchildren2009

\m/
kaciukas
Narys, Kipšas
#8 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 12:18
Atsakyti 
atvezkit kokiu geru grupiu
admi
Narys, Belzebubas
#9 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 12:27
Atsakyti 
Gerø grupiø tikrai atveðim :)

__________________
VA forumo admin | http://woozydevil.tumblr.com
Rimsiakas
Narys, Raguotasis
#10 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 12:27 | Redagavo: Rimsiakas
Atsakyti 
Tonis:
Atoma (buve Slumber). Atmosferika gut.

Approved. Èia bûtø visiðka tobulybë. Bet ar jie kartais nekoncertuoja visiðkai?
Tonis:
The Foreshadowing

Metalinis:
Uaral (Èilë)

Irgi approved!

Dar prie savo siûlymø noriu pridët:

Wine From Tears. Viens geriausiø melodic death doomø, koká esu girdëjæs. Ið Rusijos.
Live: http://www.youtube.com/watch?v=8XQ6KE-FQPc
Ne live: http://youtu.be/ib28iGc9go4

Trimonium. Vokieèiai. Lankësi praeituose þaibuose, bet neitin liko pastebëti, nes maþojoj scenoj grojo. Man asmeniðkai pati ádomiausia ten buvusi grupë. Buvæ blackeriai, dabar pakeitæ kryptá link kaþko irgi blackiðko, bet labai maiðyto su progresyvu ir post-roku. Veriverigut. Ðiuo metu kepa naujà albumà.
http://youtu.be/gZjkFnhB9-E

__________________
postrok, atmoshperic, progressif arba daeth-doom metla pl0x. kthxbai
kaciukas
Narys, Kipšas
#11 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 12:33
Atsakyti 
O gal yra sansu kad atveztumet Wu-Tang Klana? nors turbut ne
Esherys
Narys, Pinčukas
#12 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 13:04
Atsakyti 
Entombed.
Esherys
Narys, Pinčukas
#13 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 13:05
Atsakyti 
kaciukas:
O gal yra sansu kad atveztumet Wu-Tang Klana? nors turbut ne

Su Cypress Hill:)))
admi
Narys, Belzebubas
#14 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 13:30 | Redagavo: admi
Atsakyti 
kaciukas:
O gal yra sansu kad atveztumet Wu-Tang Klana? nors turbut ne

Taip, aiðkø yra ðansø. Ir dar Die Antwoord :)

__________________
VA forumo admin | http://woozydevil.tumblr.com
Akai
Narys, Kipšas
#15 | Atsiuntė: 1 Kovas 2013 13:50
Atsakyti 
Carcass, Iniquity..
 Puslapiai:  1  2  3  4  5  ...  33  34  35  36  37  »» 
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Image Link  URL Link  List  Insert YouTube video 

» Vardas  » Slaptažodis 
Tik registruoti vartotojai gali rašyti pranešimus. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, arba registruokitės.